Home
Coaching
Voor wie?
Kennismaken
Werkwijze
Links
Contact

logo


Voor managers en leidinggevenden in veranderingsprocessen.
Individuele begeleiding bij werkgerelateerde uitdagingen.


Koersen op kwaliteit, plezier en succes door:

  • oplossingen te creëren voor zwakke punten;
  • platgetreden of doodlopende paden te verlaten;
  • een productieve strategie te bepalen;
  • experimenten met nieuw gedrag aan te gaan;
  • bewustwording van mogelijkheden en latente talenten;
  • zingeving en (her)oriëntatie.

Geboren in 1950 en het werk als coach/begeleider inmiddels aan het afbouwen.

Stijl van werken

Generalistisch en integratief - Respectvol confronterend - Eigenzinnig en betrokken - Vriendelijk doortastend - Vasthoudend en soepel - Creatief en punctueel - Inspirerend

Resultaten

Inzicht en visie - Kennis - Gedragsverandering - Zelfvertrouwen en positionering - Ontwikkeling van competenties - Herkennen en hanteren van intuïtie en gevoel

Ter inspiratie


-

 

picture

logo